M工厂-数控机床维修服务网欢迎您!

www.M工厂.com(中文域名) 会员注册|会员登录| 设为主页 | 加入收藏 | 反馈留言 | 联系我们|

M工厂

技术支持 | 设备保障 | 品牌展示 | 企业服务

拆卸搬迁

  • 台湾龙门大修改造
    台湾龙门大修改造


    华东/华北等
        
     
服务商简介

地址:国内   已经通过认证


服务内容:

1、数控机床搬迁                    2、各单元进行检修/导轨铲刮或更换                     3、精度进行修复调整联系方式:021-5042137